Strzelnica.org przejdŸ do: Strzelnica | Wroc³aw open 2005 | Wroc³awskie Stowarzyszenie Strzeleckie | FORUM

Harmonogram

Data Dzień Godzina Opis
19.05.2006 r.Pi¹tek11.00Pre-Match
20.05.2006 r.Sobota 7.30-9.00
8.30
9.00-18.00
18.00-19.00
Rejestracja zawodników
Otwarcie zawodów
Match
Wyniki / Zakończenie zawodów


Schedule

Date Day Time Description
19.05.2006 r.Friday11.00Pre-Match
20.05.2006 r.Saturday 7.30-9.00
8.30
9.00-18.00
18.00-19.00
Shooters registration
Opening Ceremony
Main Match
Results/Closing Ceremony